Kursevi za firme

kursevi engleskog jezika za kompanije

Sub Header

Škola "Menhetn" organizuje kurseve za kandidate koje šalju firme u mestima gde je firma locirana ili u prostorijama firme.

Potrebno je da firma obezbedi prostorije i tehnička pomagala, video i audio opremu za održavanje nastave.Škola će obezbediti nastavno osoblje i prevoz do mesta firme. Po završetku kurseva škola organizuje polaganje ispita za diplome i sertifikate za koje su se kandidati pripremali.


MANHATTAN TC PARIZ II sprat, Užice 31000
tel. 031-554-459  mob. 063 773 82 05

Osnove uspešnog poslovanja

After studying thousands of highly effective people over the past 20 years, I believe it comes down to only four critical essentials.
Here they are:

  1. Self Discipline
  2. Effective Resource Allocation
  3. Environmental Perfection
  4. Hard Work

Dr Philip E. Humbert, Success Strategist