Kursevi engleskog i nemačkog jezika za 2015 godinu - NOVO !

U školi Menhetn učenje jezika je zadovoljstvo, a na raspolaganju su vam najsavremenija nastavna sredstva i edukativno osoblje. Prostorije škole su lepo uređene tako da je tokom nastave zaista prijatno. Radi se u manjim grupama od 3 do 8 polaznika, što omogućava svakom polazniku komunikaciju sa nastavnikom i članovima grupe. U manjim grupama učenici su izrazito orjentisani ka toku nastave i lakše usvajaju strani jezik.Polaznicima kurseva škole Menhetn obezbeđene su tihe prostorije, ukusno opremljene sa svim potrebnim nastavnim sredstvima. Prostorije škole Menhetn su idealne za učenje stranih jezika. Redovno se održavaju, za 2015 god. ponovo su preuređene. Nalaze se na severnoj strani Tržnog centra Pariz prema školi Dušan Jerković; ovde ne dopire buka sa glavne ulice tako da je zaista prijatno.
Škola poseduje najkvalitetniji video i audio materijal za nastavu. Kandidatima su obezbeđene knjige i sveske prema programima Kembridž univerziteta.

Kursevi engleskog jezika

Nastava se održava u poslepodnevnim časovima, a termini za svaku grupu su raspoređeni tako da mlađi uzrasti imaju nastavu u poslepodnevnim časovima od 17h, dok polaznici viših kurseva imaju termine do 22h. Za podesne termine, predavanja i tip kursa potrebno je kontaktirati predavače. Ponekad se vrši testiranje znanja, na zahtev kandidata, ukoliko kandidat želi da precizno odredi koji od kurseva bi trebalo da upiše. To se posebno odnosi na one koji se pripremaju za polaganje ispita za sertifikate pred Britanskim Savetom u Beogradu.

Trzni centar pariz uzice skola stranih jezika

Lokacija i prostorije škole "Menhetn" u tržnom centru "PARIZ"    Upišite se sada !

Lokacija skole MANHATTAN Prostorije za učenje Prostorije za učenje
Nivoi znanja i kursevi Engleskog jezika koji se izučavaju u školi Menhetn i zvanično su u upotrebi u EU.
Primetićete da se sertifikati - diplome dobijaju tek na nivou SREDNJI 3, a to je oznaka FCE, i to bi trebali imati u vidu prilikom priprema za polaganje ispita za sertifikate. Svi sertifikati dobijeni od Britanskog Saveta u Beogradu zvanično su priznati širom Evrope.
Opšti nivoi COMMON  EUREOPEAN LEVELS UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMS
POČETNI A 1 -
SREDNJI 1 A 2 KET     ( Key English Test )
SREDNJI 2 B 1 PET     ( Preliminary English Test )
SREDNJI 3 B 2 FCE     ( First Certificate in English )
VIŠI 1 C 1 CAE     ( Certificate in Advanced English )
VIŠI 2 C 2 CPE     ( Certificate of Proficiency in English)