Vezbe engleskog jezika kroz dijalog

Dijalozi su veoma važni za uvežbavanje govornog engleskog jezika. Najbolje kad se to radi u parovima, ispočetka čitanjem tekstova a zatim bez pomoćnog teksta.

Kupovina cipela

Assistant: Are you being served?

Customer: I'm trying to find a pair of shoes in brown size 42.

Assistant: I'm sorry, but size 41 is biggest I have on stock.

Customer: All right. Let me try them on.

Assistant: How do they feel?

Customer: A bit tight across the toes.

Assistant: Here's a 42,5. They fit you perfectly sir.

Customer: How much are they?

2nd Customer: I've been waiting for the last ten minutes and nobody has served me yet.

Assistant: I'am sorry madam, we are short of help.

2nd Customer: How much longer I'am going to have to wait?

Assistant: I'll be with you in a moment madam.

2nd Customer: I'm after a pair of walking shoes in black size 39.

Prodavac: Mogu li da vas uslužim?

Kupac: Pokušavam da nađem par braon cipela broj 42.

Prodavac: Žalim, ali broj 41 su najveće koje imamo.

Kupac: Dobro. Dajte mi da probam.

Prodavac: Kako vam stoje?

Kupac: Malo su tesne na prstima.

Prodavac: Evo 42,5. Stoje vam odlično gospodine.

Kupac: Pošto su?

Drugi kupac: Čekam već 10 minuta i još nisam uslužena.

Prodavac: Žalim madam, nemamo dovoljno osoblja.

Drugi kupac: Koliko dugo još moram da čekam?

Prodavac: Evo me za momenat, madam.

Drugi kupac: Tražim lagane cipele crne boje broj 39.

Driving a car

Let's take a drive in the car

Want a lift?

Where must I set you down

Sorry, but it's out of the way.

Step in. (Get in)

Well, start the car, step on it.

Do you want to drive?

Do you want to be at the wheel?

How many kilometres have we made?

The car is running smoothly

The car is gathering speed.

Now we are going at the top speed.

Don't exceed the speed limit.

We are going at the rate of 60 kilometeres an hour

Don't drive so fast.

You should have applied the brake

The brake will not bite (The brike refuses to act)

Hold your steering wheele firmly.

Can I park here

Don't you see the sign "No parking"

Vožnja automobilom

Hajde da se provozamo automobilom

Hoćete da vas povezemo?

Gde treba da vas odvezemo

Izvinite, ali nije mi usput

Uđite.

Pa, krenite. Dajte gas.

Hoćete li da vozite?

Hoćete li da sednete za upravljač?

Koliko smo kilometara prešli?

Automobil ide dobro.

Kola dobijaju brzinu.

Sada idemo punom brzinom

Ne prelazite propisanu brzinu.

Mi idemo brzinom od 60 kilometara na čas.

Ne vozite tako brzo!


Trebalo je da zakočite.

Kočnica ne radi.


Držite čvrsto volan!

Mogu li da parkiram ovde?

Zar ne vidite znak "Zabranjeno parkiranje"

Naprednije učenje engleskog jezika

Idiomatski izrazi

edge

Na internetu i u štampi dosta srećemo idiomatski izraz cutting edge.

Edge je gotovo nezaobilazna reč u vestima iz sveta.

edge = ivica, prednost

nekoliko primera

he had an edge on the competition

imao je blagu prednost nad konkurencijom

his voice had an edge to it

njegov glas odavao je hitnost

 

 

cutting edge = savremen, napredan

cutting edge technology

najnaprednija tehnologija

cutting edge materials

savremeni materijali

on the cutting edge

biti u trendu, po poslednjoj modi

on the cutting edge (of something)

biti ispred drugih u nečemu

edge = ivica

edges of the box

ivice kutije

 

Vežbanje izgovora, naglasak i intonacija rečenice

Ponavljanjem izgovorenih recenica i pazljivim slusanjem mozete dosta poboljsati razumevanje i izgovor engleskog jezika. U ucionicama skole Menhetn u Uzicu ovo se radi na svim casovima, a medjusobna komunikacija je vec uobicanjena.

Nekoliko jednostavnih rečenica za vežbanje izgovora!

What does this mean?

I don't understand.

I don't understand.

Speak more slowly, please.
I don't understand much English.
Could you repeat that, please?

Don't worry about it!