logotip

Škola stranih jezika "Menhetn" - Užice

Naučite Engleski jezik kroz praksu!

Za srednje znanje, takođe za naprednije studente! Veoma interesantni i korisni primeri iz svakodnevnog života za dobro vladanje govornim engleskim jezikom. Kupovina automobila - kako se snaći na stranom jeziku?

Buying a car      Kupovina automobila

Dealer - Prodavac

Buyer - Kupac

Diler je u ovoj igri već hiljadu puta. To mu je posao! Većina prodavaca su neverovatno vešti i tačno znaju kakva pitanja da vam postave da vas drže pod kontrolom tokom pregovora.

buying a car - kupovina automobila

Trgovac
Dealer

Salesman

Here are some questions the dealer might ask you with the appropriate suggested responses:

Evo nekoliko pitanja koje bi vam diler mogao postaviti sa odgovarajućim predloženim odgovorima:

Kupac
Buyer

Salesman
DEALER: What can I do to get you into this car today?

Šta mogu da učinim da sednete u ovaj auto danas?


BUYER: Nothing, I am not buying a car today.

Ništa, ja danas ne kupujem auto.


You can say this even if you plan on buying a car that day.
Ovo možete reći čak i ako planirate da kupite auto taj dan.
Even though you told the salesperson that you don't intend to buy a car during your visit, he won't stop pressuring you to buy.
Iako ste rekli prodavcu da ne nameravate da kupite auto tokom posete, on neće prestati da vas pritiska.


DEALER: How much would you like to pay each month?

Koliko biste želeli da plaćate mesečno?


BUYER: How much I can afford per month is irrelevant.
             I just want to negotiate my new car purchase price.

Koliko ja mogu da odvojim mesečno to nije značajno.
Samo želim da pregovaram o ceni novog automobila.


DEALER: How do you plan on paying for the car?

Kako planirate da platite auto?


BUYER: I would like to negotiate the price of the car before we get into
               payment options.

Želim da pregovaram o ceni automobila pre nego što uđemo u opcije plaćanja.


DEALER: Do you plan on trading in your old car?

Da li planirate da zamenite stari auto?


BUYER: No. I would like to negotiate the price of the new car.

Ne. Želeo bih da pregovaram o ceni novog automobila.


Only mention that you are interested in trading in your old car once you've negotiated the price of the new car.
Pomenite da ste zainteresovani da prodate stari automobil jedino ako ste dogovorili cenu novog automobila.
State your price and tell the salesperson that you are willing to buy the car today for that price.
Iznesite vašu cenu i recite prodavcu da ste voljni da kupite auto danas po toj ceni.

Vežba


Evo jedan koristan tekst engleskog jezika - kupovina polovnog automobila sa prevodom na srpski jezik.

Buying a second-hand car

I'd like to add that one of my friend is Asst. Sales Manager in one of these branded used car companies(would not like to mentioned the name of company) and he told me they check the car is not accidental and engine condition while purchasing and they also do few changes like Odometer reverse, tyre change, alloy wheel chenge, speaker change etc. It may not be the exact picture as shown by the dealer however you will get the right papers of car and warranty if they offer any. Hteo bih da dodam da je jedan moj prijatelj pomoćnik Menadžera Prodaje u jednoj od ovih firmi polovnih automobila (ne bih želeo da pomenem naziv firme), on mi kaže da pri otkupljivanju polovnih auta proveravaju da auto nije imao udes i u kakvom je stanju mašina, takođe naprave neke izmene, vrate kilometar-sat, promene gume, livene felne, promene zvučnike itd. To ne mora biti tačno kako vam prikazuje diler, međutim dobijate prave papire i garanciju na auto ako vam ponude.
MANHATTAN TC PARIZ II sprat, Užice 31000
Vebsajt škole "Menhetn"   www.manhuzice.in.rs
tel. (031) 554 - 459  mob. 063 773 82 05

email

Copyright © 2015 www.manhuzice.in.rs

Škola stranih jezika MANHATTAN Uzice