ucenici skole

Svetla Budućnost !

Engleski za učenike

Škola stranih jezika "MENHETN" organizuje posebne kurseve za učenike osnovnih i srednjih škola u Užicu. Program "MESSAGES" prihvaćen u većini osnovnih škola.
Za srednjoškolce organizujemo kurseve prema najnovijim programima univerziteta u Kembridžu.

Naša škola je veoma popularna kod učenika srednjih škola Užica, i to su najčešći kandidati za polaganje ispita za tražene diplome Kembridž Univerziteta, polaganje pred Britanskim Savetom u Beogradu. Ti mladi ljudi su svesni da sa dobrim znanjem engleskog jezika mogu lakše doći do posla ili nastaviti dalje školovanje. Svetla budućnost !

Vaši unutrašnji potencijali

Gimnazijalci Tehničke škole Užica

Užičani se spremaju za Grčku! Za jun 2015 god. grupa užičkih srednjoškolaca prijavila se za letnju školu engleskog jezika u organizaciji škole Menhetn!