Home - Početna
Kursevi Engleskog
Informacije
Poslovni Engleski
Poslovna Komunikacija
Upis na sajtu
Kontakt

funny teacher

Engleski jezik idioma

 

Engleski kroz praktične primere

edge

Na internetu i u štampi dosta srećemo idiomatski izraz cutting edge.

Edge je gotovo nezaobilazna reč u vestima iz sveta.

edge = ivica, prednost

Primeri iz štampe

#numbernews article

#numbernews article

#numbernews article

još nekoliko primera

he had an edge on the competition

imao je blagu prednost nad konkurencijom

his voice had an edge to it

njegov glas odavao je hitnost

 

 

cutting edge = savremen, napredan

cutting edge technology

najnaprednija tehnologija

cutting edge materials

savremeni materijali

on the cutting edge

biti u trendu, po poslednjoj modi

on the cutting edge (of something)

biti ispred drugih u nečemu

edge = ivica

edges of the box

ivice kutije

 

Vežba

Prevedite naslov ove knjige!

Knjiga

like

Ova naizgled jednostavna reč zbunjuje početnike. Jedan od posetilaca sajta interesovao se za sva značenja like

 

glagol

like = dopadati se

pridev

like = isti

prilog

like = kao

 

How did you like the President's speech last night?

Kako ti se svideo sinoćni predsednikov govor?

Would you like to come along to the movies?

hoćete li sa mnom u bioskop?

I like jogging

volim da džogiram

I'd like a beer now

hteo bih pivo sada

like = jednak, isti, kao

same like

isti kao

suits of like design

odelo istog dezena

like amounts

jednak iznos

like, likes = takav, takvi

we don't want the likes of you around here

ne želimo takve kao ti ovde

We'll not see his like again

nećemo takvoga više videti

like   u nekim idiomima

like a shot

momentalno

like minded

istog mišljenja

likely

verovatno

   

Copyright © 2011-2014 www.manhuzice.in.rs