Pre nego što kupite deonice kompanije izračunajte P/E

pe ratio

The Price to Earnings (P/E) ratio compares a corporation's current stock price to the earnings per share that it yields.

Koeficijenat P/E poredi tekuću cenu akcije neke korporacije sa zaradom koju donosi.


For instance, if a corp's stock is currently trading for $46 and earnings per share over the last 12 months have been $2, then the P/E ratio is $46 / $2 = 23.

Na primer, ako kompanija prodaje akciju po vrednosti od $ 46 dolara, a zarada po akciji za poslednjih 12 meseci iznosi $ 2 dolara, onad je koeficijenat P/E = $46:$2 = 23.
Sada pogledajte ovu tablicu!

Vrednost P/E

Procena

N/A

Company with No Earnings

Kompanija nema zaradu

1 - 13

Stock is in decline (undervalued)

Akcije u opadanju (ispod vrednosti)

14 - 20

Fair value for majority of corporations

Poštena procena za većinu kompanija

21 - 28

Stock is overvalued or the company's earnings have significantly increased since the last earnings statement was presented

Akcije su precenjene, ili su zarade kompanije značajno porasle od poslednjeg prezentiranog izveštaja.

28 +

Stock may be subject to a speculative "bubble burst" and is highly overvalued.

Akcije su visoko precenjene, može se raditi o spekulativnom "naduvanom balonu".

Ordinary share

obična deonica

Preference share

preferencijalna deonica

registered share

akcija na ime

transferable share

akcija na donosioca

Voting share

akcija s pravom glasa

Non-voting share

akcija bez prava glasa

share warrant

Potvrda o posedovanju akcija
wall street news