Nemački za početnike!

Podsetnik za učenike nemačkog jezika

Izgovor karakterističnih glasova

U nemačkim rečima poslednji slog je nenaglašen, na primer, svi završetci u deklinacijama i konjugacijama. Usled toga se neki glasovi, kao na primer glas -r, u rečima koje se završavaju sa -er, jedva čuju!

Peter, Walter, Günther, Schäfer, wer, hier, Herr, Herr Schmidt...

U sledećim rečima glas -r ne stoji na kraju. U ovim rečima on se izgovara jasno.

Frau, Fräulein, Freund, dort...

Evo nekoliko primera povezanosti ovih reči sa različitim izgovorom glasa -r

Wer ist dort?
Hier ist Peter.
Ist dort Fraulein Schäfer?
Peter ist mein Freund.

Ko je tamo?
Ovde je Petar.
Je li tamo gospođica Šefer?
Petar je moj prijatelj.

Izgovor karakterističnih glasova

Razlikuje se izgovor glasa -h u reči haben i reči ich
Glas -h u reči haben je isti kao naš glas h.
Glas -ch u reči ich, je glas -h koji se izgovara više pri grlu na mestu glasa k i traje neznatno duže, odgovara grčkom glasu χ.
Primeri:

Ich, auch, noch, nach

freundlich, gleich, dich

Ovaj isti glas se pojavljuje u rečima koje se završavaju na -ig.

zwanzig

 

Ich schpreche noch nicht gut Deutsch!
Ich auch nicht.
Ich fahre heute noch nicht nach München.
Ich auch nicht.
Ich komme gleich.

Ja još ne govorim dobro Nemački
Takođe ni ja!
Još ne putujem danas za Minhen!
Ni ja!
Dolazim odmah!
__________________________________________________

Mala gramatika!

der, die, das - taj, ta, to
dieser, diese, dieses - ovaj, ova, ovo
jener, jene, jenes - onaj, ona, ono
solcher, solche, solches - takav, takva, takvo
derjenige, diejenige, dasjenige - onaj, ona, ono
derselbe, dieselbe, dasselbe - isti, ista, isto

__________________________________________________

die - određeni član
die Mutter - majka
die - koja
sie war die erste, die eintrat - ona je bila prva koja je ušla
die - ova, ta
die, welche ich gesehen habe - ta, koju sam video
dies - to, ovo
dies und das - ovo i ono
diese(r,s) - ovaj, ova, ovo
dieser hohe Baum - ovo visoko drvo
von diesem Buch habe ich gehõrt - čuo sam o ovoj knjizi

der - određeni član
der Mann - čovek
der - koji
der Mann, der hier steht, ist mir unbekannt - čovek koji tu stoji nije mi poznat
der - ovaj, taj
der, denn ich gesehen habe - taj, koga sam video

__________________________________________________

der Chef - Šef.        der Brief - Pismo
Ich gab dem Chef den Brief. - Dao sam šefu pismo.

der - određeni član, taj, ovaj
jednina
der
des
dem
den
taj
tog
tom
tog
množina
die
der
den
die
ti
tih
tim
ti

Lične zamenice - Jednina
Prvo lice Drugo lice  Uctiv oblik Trece lice
ich - ja du - ti Sie - Vi er - on sie - ona es - to
meiner - mene deiner - tebe Ihrer - Vas seiner - njega ihrer - nje seiner - toga
mir - meni dir - tebi Ihnen - Vama ihm - njemu ihr - njoj ihm - tome
mich - mene dich - tebe Sie - Vas ihn - njega sie - nju es - to

Ja, ich bin es!
One mich!
Gib mir das Heft!
Er gab es mir.
Das ist mein...
Meine Damen und Herren!

Gehst du nach Hause?
Dein Buch!
Dein Fehler.
Dein Glück!
Ich habe dich lange nicht gesehen.

Du siehst ihn.
Gib es ihm!
Ich habe es ihr gezeigt!
Ich erinnere mich ihrer gut!
Das ist ihre Tasche.
Das ist Ihre Tasche.

Da to sam ja!
Bez mene!
Daj mi svesku!
On mi je to dao.
To je moje...
(Moje)Dame i Gospodo!

Ideš li kući?
Tvoja knjiga!
Tvoja greška.
Tvoja sreća!
Dugo te nisam video.

Vidiš ga.
Daj mu to!
Pokazao sam joj to!
Dobro se nje sećam!
To je njena torba.
To je Vaša torba.

Licne zamenice - Mnozina
Prvo lice množine Drugo lice množine Uctiv oblik Treće lice množine
wir - mi ihr - vi Sie sie
unser - nas euer - vas Ihrer ihrer
uns - nama euch - vama Ihnen ihnen
uns - nas euch - vas Sie sie

Wir kommen gleich!
Kennst du uns nicht mehr?
Komm zu uns!

Das ist unser auto.
Gedenket uns!

ihr
Habt ihr es gesehen?
ihr
Ich habe es ihr gezeigt!
ihr
Das ist ihre Tasche.

ihnen
Ich verdanke ihnen alles.
Ihnen
Ich danke Ihnen besten.

Dolazimo odmah!
Zar nas ne poznaješ više?
Dođi ka nama!

To je naš automobil.
Sećajte nas se!

vi
Jeste li to videli?
njoj
Pokazao sam joj to!
njen
To je njena torba.

njima
Sve dugujem njima.
Vama (učtivo)
Najlepše vam zahvaljujem.

__________________________________________________
Wo - gde

Wo ist der Parkplatz?
Wo ist die Bank?
Wo ist mein Freund?
Wo steht der Zug nach Hamburg?
Wo ist die Zeitung?

Gde je Parking?
Gde je Banka?
Gde je moj prijatelj

Gde je (stoji) voz za Hamburg?
Gde su novine?

__________________________________________________
Wann - kada

Wann komst du?
Site wann bist du da?
Wann kommt der Zug?

Kad ćeš doći? (Kada dolaziš?)
Od kada si ovde?
Kada dolazi voz?

__________________________________________________
Wenn - ako

Wenn sie Zeit finden, besuchen Sie unbedingt unser...
Wenn er nach Beograd kommt, wird er mich besuchen.
Wenn es mir meine Geschäfte erlauben, werde ich es unbedigt tun..
Wenn sie es machen, werden Sie es nicht bereuen.
Wenn alle helfen, muß ich auch helfen.

Ako imate vremena posetite obavezno naš..
Kad (Ako) on dođe u Beograd, posetiće me.
Ako mi poslovi dozvole učiniću to bezuslovno!
Ako to učinite, nećete se pokajati!
Kad (Ako) svi pomažu, moram i ja da pomognem.

__________________________________________________
Wer - ko

wer
wessen
wem
wen

ko
koga
kome
koga

Wer kommt da?
Wen suchen sie?
Ich suche meinen Freund /
mein Kind / meine Kinder / den Arzt /

Ko dolazi?
Koga tražite?
Tražim moga prijatelja / moje dete / moju decu / lekara /


Dakle, u kome je padežu wer u istom padežu mora biti subjekat u odgovoru na pitanje.

Für wen sind die Karten?
Für den Onkel.
Für meinen Onkel.

Za koga su karte?
Za ujaka.
Za moga ujaka.

    Za osobe (lica) Za stvari (predmete)
Nom. Wer? - Ko? Was? - Šta?
Gen. Wessen? - Koga? Wessen? - Čega;
Dat. Wem? - Kome? Wem ? (wonach, wozu, wodourch) - čemu, o čemu, za šta, zbog čega
Akk. Wen? - Koga? Was? (wofür, wodurch) - Šta, čega, čemu,

Wer ist in Hanover?
Wem soll ich glaube?
Für wen machst du da?
Was wünschen Sie bitte?
Womit kann ich dienen?
Wodurch ist er ängstlich geworden?
Wofür ist das gut?
Wozu brauchst du das Geld?
Wonach hat er dich gefragt?
Womit kann ich ihm Freude machen?
Welche sorte wünschen Sie bitte?

Ko je u Hanoveru?
Kome da verujem?
Za koga to radiš?
Šta želite molim?
Čime mogu da Vas uslužim?
Zbog čega je postao plašljiv?
Zašto je to? (Čemu to služi)
Za šta će ti novac?
O čemu te je pitao?
Čime mogu da ga obradujem?
Koju sortu želite molim?

__________________________________________________

Imperativ glagola

Komm! - dođi !
Kommt! - dođite
Kommen Sie - dođite (učtivo)
Warte ! - čekaj
Wartet ! - čekajte
Höre - čuj
Hört - čujte
Sag(e)! - reci
Sagt! - recite
Sagen Sie - Recite (učtivo)
Sprich! - govori
Sprecht! - govorite
Sprechen Sie - Govorite (učtivo)
Sieh! - vidi
Sieht! - vidite
Sehen Sie - Vidite (učtivo)

 

 

 

 

 

 

 Copyright ©2012 www.manhuzice.in.rs

 

 

Gramatički Rečnik

mein,e - moj,a,e
dein,e - tvoj,a,e
sein,e - njegov,a,o
ihr,e - njen,a,o
unser,e - naš,a,e
euer,e - vaš,a,e
ihr,e - njihov,a,o
Ihr,e - Vaš,a,e

jednina za muški rod
mein - moj
meines - mog
meinem - mom
meinem - moga

jednina za ženski rod
meine - moja
meiner - moje
meiner - mojoj
meine - moju

jednina za srednji rod
mein - moje
meines - moga
meinem - mom
mein - moje

mnozina za sva tri roda
meine - moji,e,a
meiner - mojih,ih,e
meinen - mojim,im,oj
meine - moje,e,u

Komparacija nekoliko nepravilnih prideva

alt - star
älter - stariji
ältest - najstariji
jung - mlad
jünger - mlađi
jüngst - najmlađi
viel - mnogo
mehr - više
meist - najviše
weing - malo
weinger - manje
wenigst - najmanje
lang - dug
länger - duži
längst - najduži
hoch - visok
hõher - viši
hõchst - najviši
stark - jak
stärker - jači
stärkst - najjači
kalt - hladan
kälter - hladniji
kältest - najhladniji
warm - topao
wärmer - topliji
wärmst - najtopliji
groß - veliki
größer - veći
größt - najveći

Muški rod
der Deutsche - Nemac
des Deutschen - Nemca
dem Deutschen - Nemcu
den Deutschen - Nemca

die Deutschen - Nemci
der Deutschen - Nemaca
den Deutschen - Nemcima
die Deutschen - Nemce

Ženski rod
die Deutsche - Nemica
der Deutschen - Nemice
der Deutschen - Nemici
die Deutsche - Nemicu

die Deutsche - Nemice
der Deutsche - Nemica
den Deutsche - Nemicama
die Deutsche - Nemice

Ich kann - Ja mogu
Ich kann nicht - Ja ne mogu
Ich weiß - Ja znam
Ich weiß nicht - Ja ne znam