Deutsch als Fremdsprache

Nemački za početnike

Jednostavni primeri nemačkog jezika za početnike!
 

Nemački jezik

Ich (lice koje govori) i du (lice koje oslovljavamo) su zamenice

bin, bist, ist su lični oblici.

Ich bin Helga (1.lice jednine) - Ja sam Helga

Du bist mein Freund (2.lioe jednine) - Ti si moj prijatelj.

Willi ist nicht da (3.lice jednine) - Vili nije tu.

U prostoj rečenici glagol stoji na drugom mestu.
Na prvom mestu ispred glagola mogu stajati razne reči.

Wo bist du? - Ko si ti?

Wer ist dort? - Ko je tamo?

Hier ist Günther Neumann! - Ovde je Ginter Nojman!


Das ist mein Freund! - To je moj prijatelj!


Mein Name ist Helga! - Moje ime je Helga.


Herr Wegmann ist nicht zuhause. - Gospodin Vegman nije kod kuće.


Ovde glagol stoji na prvom mestu: to su upitne rečenice.

Bist du zuhause? - Jesi li kući?


Ist mein Freund da? - Je li moj prijatelj tu?


Obratite paznju na to, gde stoje nicht, auch i auch nicht.

nicht / auch/ auch nicht/

Willi ist da.   Vili je tu.

Gerda ist auch da.   Gerda je takođe tu.

Günther ist nicht da.   Ginter nije tu.

Helga ist auch nicht da.   Helga takođe nije tu.

Ist Peter auch nicht da?   Nije li i Peter tu?

Guten Tag!    Dobar dan!

Herein! Bitte!   Slobodno, molim

Entschuldigung!   Izvinite!

Danke!   Hvala!

Bitte!   Molim!

Ja!   Da!

Nein!   Ne!

Name   Ime

Vorname   Prezime

Herr Neumann   Gospodin Nojman

Frãulein Schãfer   Gospođica Šefer

Das ist Peter!   To je Petar!

Mein Name ist Gunther!   Moje ime je Ginter!

Ich bin Helga   Ja sam Helga

Frau Schmale   Gospođa Šmale

Freund   Prijatelj

Wer?   Ko?

Wo?   Gde

auch   takođe

gleich, sofort   odmah

zuhause   kod kuće

da (Willi ist nicht da)   tu (Vili nije tu)

hier (hier ist Günther)   ovde(ovde je Ginter)

Du bist da!   Ti si tu!

dort (Wer ist dort?)   tamo (Ko je tamo?)

nicht (Willi ist nicht da!)   ne, nije (Vili nije tu!)

also, bis gleich!   dakle, odmah!

Kucanje na vratima

Günter: Ja, bitte! - Da, molim!

Günter: O, Gerda. Du bist da! - Gerda, to si ti!

Gerda: Ja, ich bin da! Guten Tag, Günter! - Da, to sam ja!

Günter: Guten Tag, Gerda! - Dobar dan, Gerda!

Gerda: Wo ist Willi? - Gde je Vili?

Günter: Willi ist nicht da. - Vili nije tu!

Gerda: Willi ist nicht da? - Vili nije tu?

Günter: Nein, Willi ist nicht da. - Ne, Vili nije tu!

Frau Schmale: Hallo! Hallo! Wer ist dort? - Halo, Halo! Ko je tamo?

Günter: Hier ist Günter Neumann. - Ovde je Ginter Nojman

Frau Schmale: Guten Tag, Herr Neumann! - Dobar dan gospodine Nojman!

Günter: Guten Tag, Frau Schmale! Ist mein Freund da? Herr Wegmann? - Dobar dan, gospođo Đmale. Je li moj prijatelj tu? Gospodin Vegman?

Frau Schmale: Herr Wegmann? Ja, ja. Herr Wegmann ist da! - Gospodin Vegman? Da, da. Gospodin Vegman je tu!

Willi: Hallo! Wer ist dort? - Halo! Ko je tamo?

Günter: Hier ist Günter. - Ovde Ginter!

Willi: Günter! Du bist da! Wo bist du?

- Ginter! To si ti! Gde si?

Günter: Zuhause! Ich bin zuhause! Gerda ist auch da! - Kod kuće! Kući sam! Gerda je takođe tu!

Willi: O, Entschuldigung! Entschuldigung! Ich bin auch gleich da! - O, izvinite! Izvinite! Odmah ću i ja!

Arno, mehaničarski učenik, želeo bi da prošeta gradom i da ode u bioskop. Međutim, njegova prijateljica Inge više bi volela da ostane kod kuće. Ona kaže da mora još da napiše jedno pismo.

Dijalog

Arno: Inge, was machst du heute?

Inge: Was machst du?

Arno: Ich mõchte in die Stadt gehen.

Inge: Was machst du in der Stadt?

Arno: In der Stadt? Ins Kino gehe ich. Gerda und Heinz sind auch in der Stadt. Sie gehen ins Kino Interantional.

Inge: Nein danke, ich habe keine Lust. Ich mõchte lieber zuhouse bleiben.

Arno: Was machst du den zuhause?

Inge: Ich mõchte noch einen Brief schreiben.

Arno: Mußt du den Brief heute schreiben?

Inge: Nein, ich kann ihn auch morgen schreiben.

Arno: Also, gehen wir?

Inge: Gut, gehen wir. Ich komme gleich. Aber ich gehe nicht ins Kino. Ich mõchte lieber in die Diskothek gehen.

Arno: Was machen wir in der Diskothek...?

Prevod

Arno: Inge, šta radiš danas?

Inge: A šta radiš ti?

Arno: Želo bih da ödem u grad.

Inge: A šta ćeš raditl u gradu?

Arno: U gradu? Idem u bioskop. Gerda i Hajnc su takođe u gradu. Oni idu u bioskop "Internacional".

Inge: Ne hvala, nisam raspoložena. Radije bih ostala kod kuće.

Arno: Pa šta ćeš da radiš kod kuće?

Inge: Želela bih da napišem jedno pismo.

Arno: Moraš li baš danas da pišeš pismo?

Inge: Ne, mogu ga i sutra pisati.

Arno: Dakle, ldemo?

Inge: Dobro, hajdemo. Dolazim odnah. Ali, neću da idem u bloakop! Više bih volela da odem u diakoteku.

Arno: Šta da radimo u dlskoteci...

Arno, očlgledno. nije mnogo oduševljen Inginlm predlogom .
________________________________________________________________________

Dijalog

Dve devojke jedna se zove Hrista druga Monika pitaju u nepoznatom gradu jednoga starog čoveka gde je pošta.

Christa: Wir suchen ein Postamt.

Alter Mann: Sind Sie nicht von hier?

Christa: Nein, aber Sie können deutsch sprechen. Wir verstehen Deutsch.

Alter Mann: Ein Postamt, .. .Hier gibt es drei Postämter. Sie können hier rechts gehen, aber Sie können auch dort links gehen oder geradeaus, da ist auch ein Postamt.


Christa: Wir gehen lieber geradeaus!

Alter Mann: Gut, dann gehen sie erst die Straße hier geradeaus...

Monika : Und dann?

Alter Mann: Dann sehen sie ein Café!

Christa: Wir suchen aber kein Café!

Monika: Wir suchen ein Postamt.

Alter Mann: Ja, ja, ich weiß. Einen Augenblick, bitte!

Stari čovek razmišlja i podrobno objašnjava devojkama put.

Alter Mann: Einen Augenblick, bitte! Bei dem Café müssen Sie rechts gehen!

Christa: Bei dem Café müssen wir rechts gehen?

Alter Mann: Ja, reohts.


Christa: Und dann?
Alter Mann: Dann sehen Sie eine Bank.
Christa: Eine Bank? Und wo ist das Postamt?

Alter Mann: Warten Sie! Bei der Bank müssen Sie links gehen!

Christa: Bei der Bank müssen wir links?

Alter Mann: Ja, links.

Monika: Und dann?

Alter Mann: Dann kommen Sie in die Alpenstraße. Und in die Alpenstraße ist das Postamt.

Christa: Danke! Vielen Dank!

Pošto su devojke saslušale komplikovano oplsivanje puta, saznaju da će pošta ponovo blti otvorena tek kroz dva časa.

Alter Mann: Halt! Halt! Einen Augenblick!

Christa: Ja?

Alter Mann: Jetzt ist das Postamt aber geschlossen!

Christa:Was? Das Postamt ist Jetzt nicht geöffnet?

Alter Mann:Nein, Jetzt ist es geschlossen.
Monika:Und wann ist es wieder geöffnet?

Alter Mann: Um drei Uhr! In zwei Stunden! <

Christa:In zwei Stundenl - Nein. - Jetzt müssen wir erst etwas essen.

Monika: Ja, jetzt gehen wir erst zur Pension zurück.
In der Pension essen wir, - und um drei Uhr gehen wir zum Postamt.

 

Prevod

 

 

Hrista:Tražimo poštu.

Stari čovek: Vi niste odavde?

Hrista: Ne, ali možete da govorite nemački. Mi razumemo nemački.

Stari čovek: Pošta, .. .Ovde su tri pošte. Možete ići odavde desno,a možete i levo ili pravo, tu je takođe pošta.


Hrista: Idemo radije pravo!

Stari čovek: Dobro, onda idite ulicom pravo...

Monika : I onda?

Stari čovek: Onda ćete ugledati jedan kafe!

Christa: Ali, mi ne tražimo kafe!

Monika: Mi tražimo poštu.

Alter Mann: Da, da, znam - Molim, samo trenutak!

  

 

Alter Mann: Molim, samo trenutak. Kod kafea morate ići desno!

Hrista:Kod kafea moramo ići desno?

Alter Mann: Da, desno.


Christa: A onda?
Alter Mann:Onda ćete ugledati jednu banku.
Christa: Jednu banku, a gde je pošta?

Alter Mann: Čekajte! Kod banke morate poći levo!

Christa: Kod banke moramo ići levo?

Alter Mann: Da, levo.

Monika: A onda?

Alter Mann: Onda ćete doći u Alpenštrase. U Alpenštrase je pošta.

Christa: Hvala! Mnogo hvala!

  

  

Alter Mann: Čekajte! Čekajte! Samo trenutak!

Christa: Da?

Alter Mann: Ali, pošta je sada zatvorena!

Christa:Šta? Pošta nije sada otvorena?

Alter Mann:Ne, sada je zatvorena.
Monika:I kada će biti ponovo otvorena?

Alter Mann:U tri časa! Kroz dva časa! <

Christa:Kroz dva časa - Ne. - Moramo sada nešto da pojedemo.

Monika: Da, sada ćemo se najpre vratiti u pansion.
U pansionu ćemo jesti, - i oko tri časa idemo do pošte.

To je slgurno najpametnije što u ovoj situacijl mogu da učine, pa ako pri tom i lzgube nešto vremena

 

Sylvio und seine Freunde

Strip na nemackom jeziku

 Copyright ©2012 www.manhuzice.in.rs